รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2018 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

English Service 2018-06-10

Dan Djamaludin How Can I Prepare Well?
Luke 16:1-15
By Dan Djamaludin

Full Service

Sermon