รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ตุลาคม 2018 : เดือนแห่งการรับใช้ชุมชน

English Service 2018-04-15

Vara Mejudhon Miracle of Change
Mark 9:14-24
By Vara Mejudhon