รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2018 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

English Service 2018-04-08

Dan Djamaludin Who is Your Hero?
1 Samuel 17:1-54
โดย Dan Djamaludin