รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2018 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

English Service 2018-03-25

Lika H. Yepthomi Truimph or Tragedy?
Luke 19: 37-44
โดย Lika H. Yepthomi