รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

มิถุนาย 2018 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

English Service 2018-03-25

Lika H. Yepthomi Truimph or Tragedy?
Luke 19: 37-44
โดย Lika H. Yepthomi