รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

พฤศจิกายน 2018 : เดือนแห่งการขอบพระคุณ

English Service 2018-03-18

Motan Konyak What Jesus Sees In You?
Mark 3:16-19
โดย Motan Konyak