รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

English Service 2018-03-18

Motan Konyak What Jesus Sees In You?
Mark 3:16-19
โดย Motan Konyak