รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2018 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

English Service 2018-03-04

Rev.Dr.Steve Taylor Towards the Whole of creation
Colossians 1:19-20
โดย Rev.Dr.Steve Taylor