รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2018 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

English Service 2018-02-25

Motan Konyak Why Should We Pray?
Luke 11:1-4
โดย Motan Konyak