รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

พฤศจิกายน 2017 : เดือนแห่งการขอบพระคุณ

English Service 2018-02-25

Motan Konyak Why Should We Pray?
Luke 11:1-4
โดย Motan Konyak