รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

สิงหาคม 2018 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

English Service 2018-02-18

Worchi Zingkhai Jesus, the Greatest Prophet
Matthew 16:13-16
โดย Worchi Zingkhai