รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2018 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

English Service 2018-02-11

Lika Yepthomi Who is Jesus to You?
Matthew 16:13-16
โดย Lika Yepthomi