รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

English Service 2018-01-28

Vara Mejudhon Can I See Your Faith
Mark 2:1-12
โดย Vara Mejudhon