รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

พฤศจิกายน 2018 : เดือนแห่งการขอบพระคุณ

English Service 2018-01-21

Worchi Zingkhai Jesus, Our Great High Priest
Hebrew 4:14-16
โดย Worchi Zingkhai