รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2018 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

English Service 2018-01-14

Motan Konyak The Fourth Man in the Fire
Daniel 3:13-30
โดย Motan Konyak