รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

สิงหาคม 2018 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

English Service 2018-01-07

Motan Konyak A Light in the Darkness: The Power of Hope
John 2:22-40
โดย Rev. Dr. Sharon Bryant