รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ตุลาคม 2018 : เดือนแห่งการรับใช้ชุมชน

English Service 2017-12-24

Motan Konyak The Three Questions of Christmas.
Luke 2:8-14
โดย Motan Konyak