รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

พฤศจิกายน 2017 : เดือนแห่งการขอบพระคุณ

English Service 2017-12-24

Motan Konyak The Three Questions of Christmas.
Luke 2:8-14
โดย Motan Konyak