รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ตุลาคม 2018 : เดือนแห่งการรับใช้ชุมชน

English Service 2017-12-17

Rev. Dr. Sharon Bryant Who Is He to You?
John 1:6-8, 19-28
โดย Rev. Dr. Sharon Bryant