รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ตุลาคม 2018 : เดือนแห่งการรับใช้ชุมชน

English Service 2017-12-10

Rev. Anne Gregory Is This the Way It’s Supposed to Be?
2 Peter 3:8-15a
โดย Rev. Anne Gregory