รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

พฤศจิกายน 2017 : เดือนแห่งการขอบพระคุณ

English Service 2017-12-03

Rev. Anne Gregory Hoping and Waiting
Mark 13:24-37
โดย Rev. Anne Gregory