รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

พฤศจิกายน 2018 : เดือนแห่งการขอบพระคุณ

English Service 2017-11-19

Rev.Anne Gregory Great Communion
Mark 14:12-25
โดย Rev. Anne Gregory