รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2018 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

English Service 2017-11-12

Rev.Anne Gregory Lord, Teach Us to Pray (2)
Mathew 6:5-15
โดย Rev. Anne Gregory