รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

พฤศจิกายน 2018 : เดือนแห่งการขอบพระคุณ

English Service 2017-11-05

Rev.Anne Gregory Lord, Teach Us to Pray
Luke 11:1-13
โดย Rev. Anne Gregory