รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ตุลาคม 2018 : เดือนแห่งการรับใช้ชุมชน

English Service 2017-10-22

Vara Mejudhon Word from the King
Psalms 119:9-20
โดย Vara Mejudhon