รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

มิถุนาย 2018 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

English Service 2017-10-22

Vara Mejudhon Word from the King
Psalms 119:9-20
โดย Vara Mejudhon