รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2018 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

English Service 2017-10-15

Rev.Anne Gregory Standing in the Middle of the River
Joshua 3:14-17
โดย Rev. Anne Gregory