รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ตุลาคม 2017 : เดือนแห่งการรับใช้ชุมชน

English Service 2017-10-08

Rev.Anne Gregory How to Know When You are Worshiping Idols
Exodus 32:1-6
โดย Rev. Anne Gregory