รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

พฤศจิกายน 2017 : เดือนแห่งการขอบพระคุณ

English Service 2017-10-08

Rev.Anne Gregory How to Know When You are Worshiping Idols
Exodus 32:1-6
โดย Rev. Anne Gregory