รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ตุลาคม 2017 : เดือนแห่งการรับใช้ชุมชน

English Service 2017-10-01

Rev.Anne Gregory The Bread of Life
John 6:48-51
โดย Rev. Anne Gregory