รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

สิงหาคม 2018 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

English Service 2017-09-17

Rev.Anne Gregory The Servant of Another
Romans 14:1-12
โดย Rev. Anne Gregory