รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ตุลาคม 2017 : เดือนแห่งการรับใช้ชุมชน

English Service 2017-09-17

Rev.Anne Gregory The Servant of Another
Romans 14:1-12
โดย Rev. Anne Gregory