รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

สิงหาคม 2018 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

English service 2017-09-10

Rev.Anne GregoryThough I Cry, “Violence!”
Luke 4:14-21
Rev.Anne Gregory