รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2017 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

English service 2017-09-03

Rev.Anne GregoryThe Thorn in the Flesh
2 Corinthians 12:2-10
Rev.Anne Gregory