รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

สิงหาคม 2017 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

English service 2017-08-06

Rev.Dr.Sharon BryantMissing Pieces
Luke 15:1-10
Rev.Dr.Sharon Bryant