รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ตุลาคม 2017 : เดือนแห่งการรับใช้ชุมชน

English service 2017-08-06

Rev.Dr.Sharon BryantMissing Pieces
Luke 15:1-10
Rev.Dr.Sharon Bryant