รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

พฤศจิกายน 2017 : เดือนแห่งการขอบพระคุณ

English service 2017-06-18

Albert ChanHoly Spirit Our Helper
John 14:26
Albert Chan