รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

พฤศจิกายน 2017 : เดือนแห่งการขอบพระคุณ

English service 2017-06-11

Rev.Dr.Nantachai MejudhonThe Unknown Apostle
Matthew 10:2-45
Rev.Dr.Nantachai Mejudhon