รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ตุลาคม 2017 : เดือนแห่งการรับใช้ชุมชน

English service 2017-06-04

Rev.Anne GregoryFuture Stories
Acts 2:1-21
Rev.Anne Gregory