รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2018 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

การต้อนรับและติดตามผล

By: ศึกษา เทพอารีย์.

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์อบรม: การต้อนรับและติดตามผล
วันที่ 31 ม.ค. 2016
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
ณ ศาลา ส.โรจนวงศ์ คริสตจักรวัฒนา