รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

Noah's Ark and its Prophetical Meaning

By: Roger Liebi.

Dr.Roger LiebiNoah's Ark and its Prophetical Meaning
วันที่ 10 สิงหาคม 2019

โดย Dr.Roger Liebi

 

 

ช่วงที่ 1


ช่วงที่ 2


ช่วงที่ 3