รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2018 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

The Messiah in The Temple

By: Roger Liebi.

Dr.Roger LiebiThe Messiah in The Temple
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2016

โดย Dr.Roger Liebi