รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กรกฎาคม 2017 : เดือนแห่งดนตรีศักดิ์สิทธิ์และการนมัสการ

The Messiah in The Temple

By: Roger Liebi.

Dr.Roger LiebiThe Messiah in The Temple
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2016

โดย Dr.Roger Liebi