รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

สิงหาคม 2017 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

Why Israel? Why Jerusalem?

ศจ.วิลเลม กลาสฮาวเออร์อบรบ แบ่งปัน: Why Israel? Why Jerusalem?
วันที่ 17 กันยายน 2016

โดย ศจ.วิลเลม กลาสฮาวเออร์

Temple

ศจ.วิลเลม กลาสฮาวเออร์อบรบ แบ่งปัน: Temple
วันที่ 18 กันยายน 2016

โดย ศจ.วิลเลม กลาสฮาวเออร์

Why Israel?

ศจ.วิลเลม กลาสฮาวเออร์อบรบ แบ่งปัน: Why Israel?
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2015

โดย ศจ.วิลเลม กลาสฮาวเออร์