ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

พฤษภาคม 2020 : เดือนแห่งการแบ่งปัน

เสียงจาก ศบ.- ข้อคิดจากพระธรรมสุภาษิต

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in เสียงจาก ศบ.

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ เสียงจาก ศบ.- ข้อคิดจากพระธรรมสุภาษิต
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์

 

 

ข้อคิดจากพระธรรมสุภาษิต