รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

กลุ่มแคร์: เติบโตในพระคริสต์ด้วยกัน

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in สารอภิบาล

Rev.Dr.Suksa Theparee กลุ่มแคร์: เติบโตในพระคริสต์ด้วยกัน

โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ 

กิจการฯ 2:46 "เขาได้ร่วมใจกันไปในพระวิหาร และหักขนมปังตามบ้านของเขา ร่วมรับประทานอาหารด้วยความชื่นชมยินดีและใจกว้างขวาง ทุกวันเรื่อยไป“

ความถ่อมของพระเจ้า

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in สารอภิบาล

Rev.Dr.Suksa Theparee บทเรียนวันคริสตมาส เรื่องความถ่อมของพระเจ้า

โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ 

บทเรียนอีกบทหนึ่งจากการประสูติของพระเยซูคือความสมบูรณ์แบบแห่งความถ่อมใจของ พระองค์ เพราะพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงประทับ ณ ที่สูงสุดและบริสุทธิ์ 

ขั้นตอนของการเฉลิมฉลองพิธีมหาสนิท

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in สารอภิบาล

Rev.Dr.Suksa Theparee ขั้นตอนของการเฉลิมฉลองพิธีมหาสนิท
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์

ถ้อยคำของอัครสาวกเปาโล ยังเป็นความจริงอยู่ทุกวันนี้ เรายังคงสืบสานพิธีเพื่อรำลึกถึงการวายพระชนม์ของพระเยซู และเฉลิมฉลองพันธสัญญาใหม่

การใคร่ครวญเกี่ยวกับพิธีมหาสนิท

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in สารอภิบาล

Rev.Dr.Suksa Theparee การใคร่ครวญเกี่ยวกับพิธีมหาสนิท 4 ประการ
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์

เมื่อเราร่วมโต๊ะขององค์พระผู้เป็นเจ้า เราจำเป็นต้องพิจารณาการมอง 4 ประการ (1 โครินธ์ 11:23-26)

กลุ่มอธิษฐาน กลุ่มเซล กลุ่มแคร์ คือการสามัคคีธรรม

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in สารอภิบาล

Rev.Dr.Suksa Theparee กลุ่มอธิษฐาน กลุ่มเซล กลุ่มแคร์ คือการสามัคคีธรรม
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์

การอธิษฐานกลุ่มเป็นเรื่องสำคัญพอๆ กับการนมัสการการมีหลักคำสอนที่หนักแน่นการทำพิธีมหาสนิท และการมีสามัคคีธรรม

ตำบลที่ไม่มีคริสตจักร

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in สารอภิบาล

Rev.Dr.Suksa Theparee ตำบลที่ไม่มีคริสตจักร
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์

จดหมายถึงคริสตนิกชน จากผู้ประสานงานการวิจัยสถิติข้อมูล คณะกรรมการเพื่อการประกาศและเพิ่มพูนคริสตจักร

ศึกษาพระสัญญาเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in สารอภิบาล

Rev.Dr.Suksa Theparee ศึกษาพระสัญญาเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ

โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ 

อีกไม่นานข้าพเจ้าก็จะตายไปเหมือนคนอื่นๆ ท่านก็รู้... ว่าพระสัญญาอันประเสริฐซึ่งพระยาห์เวห์ พระเจ้าของท่านให้ไว้กับท่านนั้นล้วนเป็นจริง..

คริสเตียนควรจะไปหาหมอหรือไม่?

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in สารอภิบาล

Rev.Dr.Suksa Theparee คริสเตียนควรจะไปหาหมอหรือไม่?
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์

มีคริสเตียนบางคน บางกลุ่มเชื่อว่าการไปหาหมอเป็นการแสดงออกถึงการขาดความเชื่อในพระเจ้า เป็นการกันไม่ให้พระเจ้ารักษาคุณ

Halloween VS Reformation

By: พิษรุ อรรฆภิญญ์. Posted in สารอภิบาล

Halloween VS Reformation
โดย อ.พิษณุ อรรฆภิญญ์

วันสำคัญที่ฉลองกันในคริสตจักร หรือในพวกคริสตชนทั่วโลก วัน Halloween หมายความว่าอะไรหรือได้มาอย่างไรนั้น คนไทยโดยทั่วไปจะไม่สนใจหรือถามถึงกัน

มีหลักฐานหรือไม่ว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐาน

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in สารอภิบาล

Rev.Dr.Suksa Theparee มีหลักฐานหรือไม่ว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐาน
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์

มีเรื่องนับจำนวนไม่ถ้วนที่สามารถนำเอามากล่าวอ้างได้ว่ามีการรักษาโรค, สอบผ่าน, ผู้คนที่ทำบาปได้สารภาพบาปและได้รับการอภัยโทษ

สามัคคีธรรมที่แท้จริง

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in สารอภิบาล

Rev.Dr.Suksa Theparee สามัคคีธรรมที่แท้จริง
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์

คนเราทุกวันนี้ให้ความสนใจกับรูปลักษณ์ภายนอก แต่ลึกลงไปภายใน พวกเขากลับแตกหักเจ็บปวด เต็มไปด้วยความขมขื่น

จงรักศัตรู

By: พัชรินทร์ สนธิวนิช. Posted in สารอภิบาล

พัชรินทร์ สนธิวานิชจงรักศัตรู
โดย พัชรินทร์ สนธิวนิช

"...ฝ่ายเราบอกท่านว่า จงรักศัตรูของท่านและจงอธิษฐานเพื่อผู้ที่ข่มแหงท่าน..." (มัทธิว 5:44) พระวจนะข้อนี้ ข้าพเจ้าได้ยินครั้งแรกจากชั้นเรียน "ชีวิตคริสเตียน”