รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

คนโง่ คนฉลาด คนมีปัญญา

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in สารอภิบาล

Bible คนโง่ คนฉลาด คนมีปัญญา

โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์

คนโง่วิพากษ์วิจารณ์ นินทาคนอื่น คนอื่นจึงเจริญ แต่ตัวเองเสื่อม

 ยิ่งไม่จริงใจกับใคร จึงไม่มีใครกล้าจริงใจด้วย เขาคือมิตรเทียม จึงย่อมมีแต่มิตรเทียม

คนฉลาด มักวิพากษ์วิจารณ์ตนเองอย่างที่เป็น แต่ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ตนต้องเป็นไป จึงไม่พอใจตนเอง จนต้องถล่มทลายตนเนืองๆ คนอื่นจึงมักไม่เข้าใจ และเคียงข้างเขาด้วยความกังขา

คนมีปัญญา ย่อมไม่วิพากษ์วิจารณ์ใคร ด้วยแจ่มแจ้งว่าทุกคนย่อมเปลี่ยนไป เขาย่อมเลี่ยงคนที่ชอบวิจารณ์ตนและคนอื่น ทุกคนจึงสบายใจที่จะอยู่ใกล้เขา เขานั่นแหละเป็นมิตรแห่งตน และมีมิตรแท้ที่มั่นคง (จากข้อเขียนของ ไชย ณ พล)

พระคัมภีร์กล่าวว่า มีหกสิ่งซึ่งพระเจ้าทรงเกลียด มีเจ็ดซึ่งเป็นที่น่าเกลียดชังสำหรับพระองค์ ตายใส ลิ้นมุสา และมือที่ทำโลหิตไร้ผิดให้ตก จิตใจที่คิดแผนงานโหดร้าย เท้าซึ่งรีบวิ่งไปสู่ความชั่ว พยานเท็จซึ่งหายใจออกเป็นมุสา และคนผู้หว่านความแตกร้าวท่ามกลางพวกพี่น้อง (สุภาษิต 6:16-19)

มีคำเขียนไว้ว่า “ต่อให้คนที่ใจกว้างที่สุดขนาดไหน ก็ยังทำใจได้ยากเมื่อถูกวิพากษ์วิจารณ์ แม้เขาจะพูดว่าไม่เป็นไร เชิญวิจารณ์มาเลย” เชื่อเถิดว่า “ปากนะพูดว่าได้ แต่ “ใจ” นะจะรับไม่ค่อยไหว ดังนั้นเราควรเปลี่ยนความคิดที่จะวิจารณ์ตำหนิ มาเป็นคำหนุนใจจะดีกว่า คริสตจักรของเราจะมีคนที่อยากรับใช้เพิ่มมากขึ้น เพราะอย่าลืมว่างานรับใช้ต้องใช้ความรัก ด้วยวิธีของพระเจ้า มิใช่วิธีของโลก “Correction does much, ut encouragement does more”