ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

ค่ายยุวชน 2013

By: Administrator.

youth campขอเชิญชวนยุวชน อายุ 10-15 ปี (ป.4-ม.3) เข้าร่วมค่ายคริสตจักรวัฒนา ในหัวข้อค่าย "ลิด" จากพระธรรมยอห์น 15:5 วิทยากรโดย อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2013 นี้ ณ บ้านพักสัมมนา สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ อ.ปิยนาถ เต็มคำขวัญ ได้ที่สำนักงานคริสตจักรวัฒนา โทร. 08 8633 6398