ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

ขอแสดงความยินดีกับครูศาสนาคนใหม่

By: สันติ แดงเรือน.

Daranee Warasethขอแสดงความยินดีกับ อ.ดารณี วราเศรษฐ์  ที่รับการแต่งตั้งเป็นครูศาสนาคนใหม่ของคริสตจักรวัฒนา ขอสมาชิกอธิษฐานเผื่อการรับใช้ และสุขภาพของท่าน