ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

วันเลวีผู้รับใช้พระเจ้า 2017

By: สันติ แดงเรือน.

Levitesคริสตจักรภาค 6 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ขอเชิญพี่น้องสมาชิก ร่วมนมัสการพระเจ้าและรดน้ำคารวะ ศิษยาภิบาลและผู้รับใช้พระเจ้า เพื่อโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าและระลึกถึงผู้รับใช้ พระเจ้าที่เปรียบเสมือนครูฝ่ายจิตวิญญาน เนื่องในวันเลวี ผู้รับใช้ภาค 6 ในวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2017 เวลา 16:00 น. ณ พระวิหารคริสตจักรวัฒนา