ก้าวต่อไป || Moving Onward

เมษายน 2021 : เดือนก้าวแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

Christmas 2020 Online Covid-Free ประกาศคริสตจักรวัฒนา เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 คริสตจักรของดกิจกรรมที่คริสตจักร และขอเชิญร่วมนมัสการพระเจ้าแบบออนไลน์ ทาง YouTube Channel : Wattana Church

เทศนา ในวาระพิเศษ

อบรม สัมมนา บทความพิเศษ